Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: החלפת גג אסבסט

#33244
גבי פייר
משתתף

Re: החלפת גג אסבסט

שלום אסף, החלפת גג אסבסט ששטחו מעל ל 50 מטר דורש אישור ופקח/קבלן מורשה לעבודות אסבסט. בגגות קטנים משטח זה לא דרוש אישור במידה והלוחות שלמים ותקינים, אך יש לבצע את העבודה על פי הוראות הבטיחות המתאימות כך שלא יתפזר אבק-אסבסט במהלך העבודות. שים לב שיתכן שאין צורך כלל בפרוק הגג משום שההמלצה ברוב המקרים היא לבצע איטום של האסבסט עם ציפוי מתאים אשר מונע את פזור האבק. אנא ראה בקישור הבא מאמר מפורט על פרוק או איטום גגות אסבסט. בהצלחה.


גבי פייר מפרטי איטום ושיקום

דילוג לתוכן