Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: היטל השבחה

#33686
1-57
משתתף

Re: היטל השבחה

היי גבי, האם בועדה לא המליצו לך על הקלה בקו הבניין? (הליך יותר פשוט מבקשה לשינוי תב"ע). בכל מיקרה היטל השבחה מחוייב עפ"י חוק רק בעת "מימוש". מימוש –  או בעת קבלת היתר בניה  והחיוב ייתבצע אך ורק על השטח המבוקש או מימוש – בעת מכירה בו מחייבים על כל השטחים המותרים לבנייה על פי התבעות (תוכניות בניין עיר) השונות.  לשאלת החיוב – אם יערכו לך שומת השבחה הרי שזה יהיה באמת בטל בשישים (אני מקווה שהועדה תהיה הוגנת ופשוט לא תוציא). באם עדיין יתעקשו להוציא לך שומה הרי שבשומה נגדית תוכל לערער על עצם החיוב להפחיתו משמעותית או אפילו לאפסו. בהצלחה, בנימין שמאי מקרקעין


דילוג לתוכן