Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: היטל השבחה

#34188

Re: היטל השבחה

שלום רב היטל השבחה משולם בגין עליית שווים של המקרקעין בעקבות אישור תכנית (תב"ע) אם אכן ניתן לבנות היום 3 יח"ד, משמעות הדברים היא שהתכנית אושרה בזמן שהמוכר הוא הבעלים, ובמקרה זה  החבות בתשלום חלה עליו אתם תדרשו לשלם היטל השבחה רק במקרים הבאים: א. במידה שתבקשו הקלות כלשהן בבנייה (קו בנין וכיו"ב) ב. במידה שתאושר תכנית משביחה לאחר מועד הרכישה שלכם, ואתם מבקשים לממש את זכויות הבנייה מתכנית זו בצלחה. 


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן