Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: היתר בניה לעמוד ושרשרת בחניה

#34988
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: היתר בניה לעמוד ושרשרת בחניה

שלום, ב תקנות התכנון והבניה כתוב: רישוי 145. עבודות טעונות היתר (תיקון: תשל"ח, תשמ"א, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ה) (א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: (1) התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה; לצורך העניין, אני מאמין שזכותה של הוועדה לראות את החניה כ"דרך".  במידה ואין הדבר נראה לך, פנה לייעוץ משפטי מעו"ד העוסק במקרקעין, ראה פורום מקרקעין באתר זה.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן