Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הקמת גדר בין 2 חניות

#37253

Re: הקמת גדר בין 2 חניות

שלום כל בנייה, לרבות גידור, דורשת היתר בניה. במקרה הזה תדרש הסכמת השכנים, נראה שלא יסיכמו. מומלץ לפנות לאגודה לתרבות הדיור.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן