Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הרחבת מרפסות שמש בבניין משותף

#36185
limor
משתתף

Re: הרחבת מרפסות שמש בבניין משותף

באותו הנושא של הרחבת מרפסות יש לי שאלה נוספת (לדעתי נדב מדבר על הבנין שבו אני מתגוררת) הבנתי שכדי להתחיל עם קבלת  אישורים צריך רוב של 75% מהדיירים שרוצים להרחיב או לחילופין לא מרחיבים אך חותמים שלא מתנגדים לכך. היום שאלה אותי שכנתי האם יתכן שיהיה מצב שכל הדיירים יהיו חייבים להרחיב את המרפסות? גם כאלו שלא מעוניינים?


דילוג לתוכן