Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הרשו לי להתערב

#33435
-3935
משתתף

Re: הרשו לי להתערב

מחיר הדירה אינו מהווה שיקול בעניין הצנרת קוטרה וכיוצ"ב , בחדר המדרגות יש צינור הובלת מי כיבוי אש המכונה 6" , וקו הראשי לתוך הדירה הוא מתפצל ל 4 ועד הגעה למתז הוא יורד ל 2 . .עניין של כיבוי אש הוא עניין אשר מתוכנן ע"פ התקינה NFPA חלק 13 .ומכאן נקבע בעצם פריסת הצצנרת ומיקום המתז הדירה המדוברת היא במגדל לכן ישנה חובה הבאה מרשויות הכיבוי לאמצעי מיגון והגנה בפני שריפה . אם לא אין טופס 4


דילוג לתוכן