Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: השלכות של הסכמה לבניית מעטפת

#38093
mikhael
משתתף

Re: השלכות של הסכמה לבניית מעטפת

תודה רבה ארז. אם בכל זאת יבנו את המעטפת אז האם כל דיירי הבניין חייבים לממן את הבניה? האם מנסיון העבר הדיירים מלמטה באמת יוכלו לקבל הסכמה לתוספת בניה על-סמך הסכמה של כולם לבנות מעטפת ובפועל לא לבנות אותה? ואם ברור שתוספת הבניה תחסום כיוון אויר אז למה זה לא רלוונטי?


דילוג לתוכן