Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: התנגדות להרחבת מרפסת שמש

#37684
yossi_44
משתתף

Re: התנגדות להרחבת מרפסת שמש

שלום, יש רוב של 75% מהדיירים להרחבת הדירות. נציג הוועד מבקש שאת הבקשה להיתר ההרחבה ואת התחלת הבנייה של ההרחבה כל הדיירים יבוצעו מלבדי (ואני יגיש בקשה להיתר בנפרד ואם יאשרו לי הרחבה, הצעתו היא שבאופן אישי אני ידאג לקבלן ולכל התשתיות להרחבה). נציג הוועד מעוניין להסיט את המחלוקת ביני לדייר בקומה 5 למרות שזה בית משותף – אני חושב שהוא צריך להגיש היתר שכולל אותי ולחכות לתשובה מהוועדה העירונית לתכנון ובנייה שכוללת אותי, מה לעשות או מה להשיב לו?


דילוג לתוכן