Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: וועדת ערר מחוזית- איך לבוא?

#33456
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: וועדת ערר מחוזית- איך לבוא?

שלום, דחיה על הסף מתרחשת כאשר הוועדה מוצאת כי הערר/ ההתנגדות אינם נובעים ממניעים תכנוניים, כגון יריבות בין שכנים. לגבי קו אפס: הוועדה יכולה להנחות אותך לשנות משהו שעומד בדרישות התב"ע במקרים בהם שוכנעה מעבר לכל ספק כי הבניה תגרום לסבל מיותר לשכן. על כף המאזניים יהיה הסבל של השכן לכל חייו מול הסבל הזמני שלך בתכנון מחודש. לגבי ממ"ד: הג"א דורש שלממ"ד לא יהיו יותר משני קירות חיצוניים. לגבי עו"ד: אתה זקוק לכזה המתמחה במקרקעין. חיפוש בגוגל יניב תוצאות רבות.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן