Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חדירת מים בקומות מגדל מגורים

#37617
michael63
משתתף

Re: חדירת מים בקומות מגדל מגורים

מקור חדירת המים הוא בפירים בגג שהושארו פתוחים בזמן  שהיה מבול לפני כחודש. רק לאחר הנזילות הקבלן החליט במקום מצע של חמרה לשים סומסום. איך ניתן להשפיע על הקבלן שיוריד את כל הריצוף בכדי שיהיה מצע אחיד או למי ניתן לפנות כעת שהבניין בשלב הבנייה האם ניתן להציג כאן את התקן שנוכל להתרשם.


דילוג לתוכן