Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חובת הזדהות של מפקח בניה הבא לממש צו הריסה

#33223

Re: חובת הזדהות של מפקח בניה הבא לממש צו הריסה

 ע"פ החוק ניתנה למפקח על התכנון והבנייה סמכות שוטר בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי (מעצרים). החוק מחייב שוטר או כל עובד ציבור הפועל מכח סמכות זו להזדהות אלא אם כן נשקפת סכנה לחייו או לביצוע המשימה או שברור כי הוא מפקח ומהי מטרת פעולתו. מילוי החובות הינו תנאי לביצוע הפעולה ע"י העובד. לפרטים, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בסדר דין פלילי.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן