Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חישובי מיסוי בעסקה בתוך המשפחה

#33957

Re: חישובי מיסוי בעסקה בתוך המשפחה

שלום רב, בהנחה שהבנתי נכון ושהדירה שייכת לאמא בלבד, הרי שאין כל עסקה בין האחים. לאור העובדה כי האח שמעוניין לרכוש את הדירה זקוק למשכנתא, הרי שהעסקה הכי נכונה הינה שאותו האח ירכוש את הדירה מהאם והאם תיתן את הכספים במתנה לשני האחים האחרים. כעיקרון אם האמא זכאית לנצל פטור ממס שבח (לפי אחד מסעיפי הפטור הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין), האמא תהא פטורה ממס שבח. האח שירכוש את הדירה מהאמא יהיה חייב במס רכישה בשיעור מלא אולם אם אין לו דירה אחרת , אז עד לסכום של כ-907,000 ש"ח אין חיוב במס רכישה ומעל סכום זה יש חיוב מדורג, כך שאם לא מדובר בדירה יקרה סכום המס הצפוי אינו גבוה. לשם עריכת חוזה נכון ובדיקת זכאות האמא לפטור ממס שבח ויתר היבטי המיסוי, רצוי לפנות לעו"ד המתמחה במקרקעין ובמיסוי מקרקעין.


דן אבישר, עו"ד נוטריון ומגשר.  מתמחה בדיני מקרקעין ובדיני מיסים.בוגר אוניברסיטת ת"א. חבר ועדת המסים וועדת מיסוי מקרקעין של לשכת עורכי הדין. עוסק בעריכת עסקאות מקרקעין מכל הסוגים, תכנוני מס, ייעוץ מס, ייצוג בפני רשויות המס, ועדות ערר וב

דילוג לתוכן