Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חישוב שטחים חלל גג רעפים

#34747
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: חישוב שטחים חלל גג רעפים

שלום, להלן, מתוך תקנות חישוב שטחים: 4.עליית גג שיפוע גג הרעפים לא יעלה על 30 מעלות, השיפוע יתחיל ממישור הרצפה.  שטח דיור כל שטח בעליית הגג שגבהו עולה על 1.8 מטר והגישה אליו במדרגות, יחשב כשטח דיור ושטחו יחשב במניין זכויות הבנייה. תותר הקמת חלונות "קוקיה" לאוורור חלל הגג, בתיאום אדריכלי עם המחלקה.  שטח אחסון על מנת שהשטח לא ייכלל בזכויות הבניה העיקריות, העלייה אליו תהיה בסולם בלבד. השיפוע יתחיל ממישור הרצפה העליונה. הגובה הפנימי ממישור הרצפה עד לשיא גג הרעפים המקסימלי יהיה 2.2 מטר. כל שטח שבין 1.8 מטר ל- 2.2 מטר יחושב כשטחי שירות. תותר הקמת חלונות "קוקיה" בגודל המתאים לאוורור חלל הגג, בתיאום אדריכלי עם המחלקה.  כללי במידה ונקבעו בתכנית מאושרת הוראות אחרות לגבי גג רעפים, תקבענה הוראות התכנית. כל שטח בעליית גג שגובהו נמוך מ- 1.8 מטר לא יחושב כלל.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן