Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חישוב שטחים מותרים לבנייה :

#36561
-3285
משתתף

Re: חישוב שטחים מותרים לבנייה :

אני מבינה על מה אתה אומר בקשר לניסעיון, אבל ישנם בודקי תכניות ואדריכלים רבים שחושבים כמוני,  כי " חור " קיים בשני רצפות אם לעשות חתך בגובה של 1.20. בקיצור, האם הבנתי נכון, אין תקנה ברורה בחוק והכול פרשנות לפי חוות דעת בודק תכניות. אולי אתה מכיר תקדים משפתי בנושא.


דילוג לתוכן