Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חישוב שטחים- מרפסת מקורה

#33447
boazi10
משתתף

Re: חישוב שטחים- מרפסת מקורה

אכן, שינוי התב"ע היה נקודתי למגרש וזה היה לפני שנת 99 . בטבלת אחוזי הבנייה כתוב: 35% עיקרי,15% שירות, ותינתן תוספת עד 15% למרפסות מקורות.  אז אם הבנתי נכון,יש לי 15% שיטחי שירות ועוד 50% שטח עיקרי ואין צורך לסמן מרפסות מקורות אלא לשרטט את המצב הקיים כלומר חדרים ושטחים עיקריים עד 50% , וכך- גם לא אצטרך לעשות הפרדה בפועל. אנא תשובתך .


דילוג לתוכן