Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חלוקת דירה

#35841
-3422
משתתף

Re: חלוקת דירה

במקרים של חלוקת דירה, יש לבדוק אם ישנם עוד דירות מחולקות בבניין, מוטב שלא יהיו שני שעוני חשמל, ושני פעמונים בכניסה לדירה. כמו כן דלת מעבר בין פנים הדירות היא עודף אלמנט שמחזק משפטית שהדירה לא חולקה לשתי יחידות דיור נפרדות. כמו כן, עיריית תל אביב מקלה במקרים בהם גודל כל יחידת דיור מחולקת עולה על 40 מ"ר. יחידות דיור מחולקות הקטנות מ-30 מ"ר , לא ניתן יהיה להוציא להם היתר בנייה. אדר' בועז שניר


דילוג לתוכן