Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חלוקת שטח והעברת בעלות

#33378

Re: חלוקת שטח והעברת בעלות

ערן שלום העברת זכויות בין הורים לילדים, במידה שהיא ללא תמורה, פטורה ממס שבח, תחוייבו בשליש מס רכישה, המהווה שליש מ- 5% המהווים שעור מס הרכישה בקרקע. כנ"ל גם לגבי היטל ההשבחה- לא תחול חבות בעת ביצוע ההעברה מההורים אליכם. החבות בהיטל תחול בעת מימוש- בנייה או מכירה לצד שלישי. גובה היטל ההשבחה מהווה 50% מהפרש השווי בין הקרקע במצבה הקודם למצבה החדש. את סכום ההיטל קובע שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית, תוך 30 יום ניתן להגיש "שומה אחרת" על שומת שמאי הוועדה. לא ניתן לאמוד את גובה ההיטל מבלי לקבל פרטים נוספים אודות המקרקעין. נא תשומת לבכם כי קיימים מס' תכנוני מס אפשריים להפחתת גובה החיובים – מומלץ מאוד להיוועץ בשמאי מקרקעין טרם ביצוע ההעברה. בהצלחה! 


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן