Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חריגה מקו בניין

#36162
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: חריגה מקו בניין

שלום, ניתן לקרב את הקיר החיצוני של הממ"ד לכיוון גבול המגרש, הרבה מעבר למה שמותר בבניה רגילה- בהליך של הקלה. זהו הליך פשוט ולא מסובך. במקרה הנדון נראה לי שיהיה קל להוכיח כי יש למקם את הממ"ד מאחור. לדוגמא: אם קו הבניין האחורי הנו 6.0 מ', והקיר האחורי של חדר רגיל (או סלון) לא יכול להיבנות מעבר לקו זה, הרי המחוקק מאפשר לבנות את הקיר של הממ"ד בהקלה של 30%, כלומר עד 4.2 מ' מגבול המגרש. קיימת הקלה כזו גם לגבי קו בניין צידי: רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר בנייה עד מרחק של 270 ס"מ מקו הבניין והכל בתנאי שחלון הממ"ד לא יפנה לכיוון קו הבניין. הייתי ממליץ לקיים פגישה מקדימה עם מהנדס העיר ולקבל אישור עקרוני.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן