Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חתימת הנדסאי: מבנה פשוט

#36027
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: חתימת הנדסאי: מבנה פשוט

שלום, ע"פ תקנות המהנדסים והאדריכלים להנדסאי מותר לחתום על "מבנה פשוט". ההגדרה: (1) מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות, וכשאין עמודים או קורות – בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר, ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד-עשר וחצי מטר, לרבות מקלט מבנה כאמור, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל"א1971-, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא; (2) מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים-עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג; יש לעשות חשבון: אם המרחק בין גובה הרצפה המיועדת של הקומה שאמורה להיבנות אינו עולה על אחד עשרה וחצי מגובה המפלס התחתון ביותר במבנה (כולל מרתף, אם יש)- מותר להנדסאי לחתום.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן