Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: טרנספורמטור שמהווה מטרד

#33370

Re: טרנספורמטור שמהווה מטרד

שלום אדוני, בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות הציבורית לנושאי קרינה והשפעותיה. לא ידוע לי על מחקר מדעי כלשהו שנערך בארץ בענין זה אבל, לצרך העניין אני ממליץ לבצע בדיקת קרינה. מסקונתיה יוכלו לעזוור מאוד. במידה שהקרינה מתחת לרמה הקריטית, תוכל להציג זאת בפני רוכש פוטנציאלי ולזרז את הליך המכירה. וחלילה, אם לא, תוכל לפנות לגורמים הרלוונטיים לצרך העברה או מתן פיצויים. ככלל, פיצויים בגין ירידת שווים של מקרקעין (סע' 197 לחוק התכנון והבנייה) ניתן לתבוע רק לאחר 3 שנים מיום אישורה של תכנית פוגעת. אבל, יתכן כי במקרה שלך יש מקום לתבוע פיצויים נזיקיים. תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שנודע לך על כך על המפגע. במידה שישנן שאלות נוספות תוכל לפנות אלי ישירות בהצלחה יעקב צפריר


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן