Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ירידת ערך קרקע עקב הנחת צינור גז

#34177

Re: ירידת ערך קרקע עקב הנחת צינור גז

אורי שלום בגין פגיעה במקרקעין קמה זכות לקבל פיצוים בשני מסלולים.  במקרה הראשון, כאשר הפגיעה הינה בעקבות אישור תכנית (תב"ע) ניתן לתבוע פיצויים לפי סע' 197 לחוק התכנון והבנייה. במקרה השני, כאשר הפגיעה אינה בעקבות אישורה של תכנית ניתן לתבוע פיצוי בתביעה אזרחית רגילה. בכדי לענות על השאלות ששאלת, יש לבחון מס' פרטים מקדימים: א. האם מדובר בפגיעה בעקבות תכנית? – במקרה זה תקופת ההתיישנות היא שלוש שנים  מיום אישורה של התכנית. ב. מהן המגבלות בשימוש בקרקע בעקבות הטמנת הצינור, כפי שמופיע בתכנית (תב"ע) ? ג. מהו הפוטנציאל של הקרקע לשינוי יעוד לפי תכניות מתאר מחוזיות? בסיכומו של דבר, מומלץ לפנות לשמאי מקרקעין המתמחה בכך לצרך בדיקה ראשונית. בהצלחה 


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן