Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ליקויי בניה- זמן תיקוני לקויי בנייה

#37846
-2962
משתתף

Re: ליקויי בניה- זמן תיקוני לקויי בנייה

תודה על התשובה המהירה . ביקשתי לבצע שינויים רק בריצופי מקלחות ילדים+ הורים – אך אין זה מנע ממנו לעיכובים במסירה מאחר שעבודות הריצוף הסתיימו לפני כחצי שנה . בנוסף : לאחר בדיקה של מומחה בדק בית התגלו שהריצופים באמבטיות ששידרגתי חלולים ויש צורך להחליפם אך הקבלן מסרב לתקנם בטענה שיש בידו מסמך שאני לוקח אחריות על הפגמים אם לא הזמנתי דרכו את הריצוף . למרות שהוא ביצע את העבודה בפועל – ולא מדובר באריח פגום -אלא חלול ! (ויש אישור של מכון התקנים לארחים אלו) האם זה חוקי? תודה


דילוג לתוכן