Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ליקויי בניה שיפוע במרפסת

#37976

Re: ליקויי בניה שיפוע במרפסת

אמיר שלום מומלץ לבדוק את כל הליקויים הקיימים בדירה ולא רק את השיפוע. המהנדס שיבצע את הבדיקות כבר יגיד לך האם השיפוע הקיים מהוה אי התאמה חוות הדעת של מומחה מטעמך איננה בבחינת "לוחות הברית" הקבלן רשאי לסרב לבצע תיקון מסויים אם הוא סבור, ובצדק שאין מדובר בליקוי. נא צור עמי קשר טלפוני, אברר עמך כמה דברים טכניים ואמצע עבורך מהנדס שיכין עבורך חוות דעת בברכה עו"ד צבי שטיין


בברכה, צבי שטיין, עו"ד מגשר ונוטריון מומחה בתביעות בגין ליקויי בניה Zvi Stein, Advocate, Notary & Mediator TEL:03-6728559 TEL: 03-6720503 FAX: 03-6739193 http://www.zvistein-lawoffice.co.il

דילוג לתוכן