Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מגורי/ מעונות חוסים- בית אבות

#34181
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: מגורי/ מעונות חוסים- בית אבות

ראשית, לעניין הממ"ס: לפי סעיף 236א' ל- תקנות ההתגוננות האזרחית, 1994, נראה כי בית אבות שייך לקטגוריה הכוללת פנימיות. בקטגוריה זו על שטח הממ"ס להיות 20% משטחם (ברוטו) של חדרי השינה, ןלא פחות מ- 10 מ"ר (נטו). לעניין כשירות ההיתר: אני קולט שמדובר בניצול ציני של החוק המאפשר התערות חוסים בקהילה. אם חוק התכנון והבניה קבע תנאי של  עד 6 חוסים במבנה אחד, הרי ברור שהתכוון המחוקק לשיכונם במבנה בעל אופי של "מגורים", דהיינו- בית פרטי.  והרי כאן קיים מבנה אחד, בן 500 מ"ר, אשר רוצים להופכו למבנה של 1000 מ"ר. מדובר להערכתי במבנה המשנה לחלוטין את מרקם החיים בשכונה, ואינו עומד בהגדרה של "מגורים" כי אם נכנס להגדרה של "מבנה ציבורי" לכל עניין ודבר, הרי ברור שמדובר כאן על עסק לשמו המגלגל כסף רב, ולו ספקים, עובדים רבים ותפוסת חניות גדולה.  גם באופן "יבש" אין המבנה עומד בהגדרת החוק משום שהוא משכן הרבה יותר מ-6 חוסים במבנה אחד. יש להצטייד בחוות דעת מקצועית של אדריכל/ מתכנן ערים ולעמוד על הנקודה הזו.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן