Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מגורי/ מעונות חוסים

#34182
-3796
משתתף

Re: מגורי/ מעונות חוסים

ארז, שוב תודה רבה לך על הסבלנות ועל הנכונות לענות על הסוגיות. לעניין מדובר בנחלה בת כ-2.4 דונם ועליה בניין אחד שמשמש מזה זמן רב כבית אבות בפיקוח כך שככל הניראה יש לו את הרישיונות להן נדרש.  היום לבנין יש כ- 500 מ"ר בנוי ועל פי הבקשה הם רוצים להכפיל את סה"כ השטח הבנוי הכל במבנה אחד בעל שני אגפים מחוברים בינם.בבית האבות כ-30 חוסים.  על פי הבקשה הם עומדים באחוזי הבניה המותרים אבל זה בתנאי שניתן לחשב את כל 62 המטרים שמיועדים לשמש כממ"ד כשטח שירות. אודה לך אם תוכל לתת לי תשובה חד משמעית על הסוגיה הזו, ואם תואיל אף לתמוך את תשובתך במקורות שאוכל להציגם כטיעונים משפטיים אודה לך שבעתיים. בנושא החניות הם מתכננים 12 חניות שזה ממש כמו לעג לרש, כי רק מספר העובדים שם מתקרב למספר הזה ולכולם רכבים. על זה יש להוסיף חניות לספקים ולאורחים הרבים מאוד שמגיעים לשם


דילוג לתוכן