Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מחסן חקלאי

#36606

Re: מחסן חקלאי

שלום במחסן חקלאית מותר לבצע פעילות חקלאית. אולם, אם מדובר במחסן הנמצא בחזית נחלה חקלאית במושב, ניתן לקבל היתר בנייה לפל"ח (פעילות לא חקלאית). יש לזכור כי הפעולה כרוכה בתשלום דמי חכירה לממ"י.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן