Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מימון כביש ראשי במושב

#33233

Re: מימון כביש ראשי במושב

אורי שלום, גביית אגרות והיטלים צריכה להיות בכפוף לחוק עזר עירוני או במקרה שלך, של המועצה האזורית. אחד הפגמים הנפוצים בגביית אגרות והיטלים הוא חקיקת חוק עזר לאחר ביצוע העבודות-המהווה למעשה תחולה רטרואקטיבית של החוק על עובודת שבוצעו. במקרה זה, עומדות בפניך שתי חלופות- האחת: תקיפה ישירה- לערור על החלטת המושב. והשנייה- תקיפה עקיפה- להמנע מתשלום הסכום עד שהמושב/ המוצעה האזורית ינקטו בהליכים נגדך ובהליך ההתגוננות תעלה בפניהם את השאלות הפרוצדוראליות. בכל אופן, מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום. בהצלחה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן