Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מיסוי מקרקעין- מס שבח, מס רכישה

#33496

Re: מיסוי מקרקעין- מס שבח, מס רכישה

שלום במידה שהחלק שמכרת בדירה שקבלת בירושה היה בפטור באופן שאילו המוריש היה מוכרה בעודו בחיים, הוא היה זכאי לפטור, הרי שכעת מכירת הדירה תוכל להיות בפטור לדירת מגורים מזכה לפי סע' 49 ב (1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכרה ורכישה) ובכפוף לתנאים המפורטים בסע' 49 – הדירה שמשה למגורים בארבע השנים שקדמו למכירתה או 4/5 מהתקופה שבשלה מחושב השבח. שעור מס השבח תלוי במועד הרכישה. בכל אופן, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע שיוצגו בפניו כל הפרטים טרם עסקה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן