Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מנהל מקרקעי ישראל

#36115
-3752
משתתף

Re: מנהל מקרקעי ישראל

בעניין החוק החדש שאמור לשחרר את האדמה מבעלות מינהל מקרקעי ישראל לרשות התושבים .בבעלותי שטח שהוא שליש מחלקה בת 1045 מ"ר ואני רוצה להגיש למינהל את הניירת שלי{ תכניות הבנייה }לאישור והסכמה לבנייה .אני בונה את הגודל שמותר לי לפי חוק והתב"ע לאחר הסכמת המועצה המקומית לתכנית .האם יש אפשרות שאוכל לקבל את הבעלות על הקרקע לפי החלטת הממשלה או שאהיה חייב בתשלום דמי הסכמה היום ודמי רכישה בעתיד בנוסף .האם ניתן לזרז את תהליך רכישת האדמה מידי המיהל ?


דילוג לתוכן