Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מסתור דוד/ התקנת מערכת סולרית

#36126

Re: מסתור דוד/ התקנת מערכת סולרית

בתקן הישראלי 594 חלק 4 מופיעות ההנחיות לבניית מסתור למערכת הסולארית שמנחה לבנות שלושה קירות כך שצד דרום ישאר פנוי לקרינת השמש והנחיות איך למקם המערכת מבחינת זוויות התקנה, אין שם רמז לשאלה שנשאלה. את התקן ניתן לרכוש במכון התקנים המידע לא נמצא ברשת.


דילוג לתוכן