Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מרחק בין פנלים לקיר

#35614
-3477
משתתף

Re: מרחק בין פנלים לקיר

עובי הפנלים בדירה נע בין 0.5-2 ס"מ והתוצאה הויזואלית אינה יפה, כשפניתי לקבלן הנ"ל טען כי אין תקן למרחק הפנלים מהקיר ואינו מוכן לתקן את הפנלים בגלל מה שהגדיר הפרשים של מימלימטרים. האם קיים איזה שהוא תקן בעניין 


דילוג לתוכן