Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: ערעור על היטל השבחה

#35922

Re: ערעור על היטל השבחה

שלום ההליך בפני שמאי מכריע הינו יעיל ומקצועי וכרוך בתשלום. לכן, כדאי לבחון את השומה טרם הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע. במסגרת עבודתי כשמאי אני ממליץ לעיתים שלא להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע. יש לזכור כי כל מקרה לגופו! לפיכך, מומלץ לפנות לשמאי מקרקעין הבקיא בתחום.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן