Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פיצול בית פרטי למספר דירות להשכרה :)

#34863

Re: פיצול בית פרטי למספר דירות להשכרה :)

שלום זכויות הבנייה נקבעות בתכנית החלה על המקרקעין (תב"ע). והן כוללות, בין היתר, את שני האלמנטים הבאים: קיבולת הבנייה- כמה מטרים מותר לבנות. צפיפות הבנייה- כמה יח"ד ניתן לבנות. אם תקרא את הוראות התכנית החלה על המקרקעין, ינתן  לך מענה לשאלותיך בהצלחה    


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן