Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרגולה וחוק החד

#38175

Re: פרגולה וחוק החד

תמיד צוואר הבקבוק היה הוועדה המקומית מזה לא הצלחנו להתפטר אז מה זה משנה אם אני מגיש או האדריכל עושה זאת במקומי בכל מקרה אצטרך לעבור את המסלול המתיש של הוועדות החוק החדש לא מדלג על התהליך הזה הבנתי שעד 10 מ"ר לא צריך יכול להיות שלא הבנתי או רציתי להבין כך


דילוג לתוכן