Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרגולה פטור מהיתר

#38174
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: פרגולה פטור מהיתר

אני מתנצל, בדקתי שוב. להלן לשון החוק: "תקנות הפטור" מפרטות איזה עבודות פטורות מהיתר. הן קובעות, לדוגמה, כי בניית מצללה (פרגולה) פטורה מהיתר אם היא עומדת בתנאים נוספים שנקבעו בתקנות: שטחה עד 50 מ"ר, היא נבנתה על הקרקע, מבצע העבודה הודיע לועדה המקומית על בנייתה לא יאוחר מ-45 יום לאחר הביצוע, והוא צרף להודעה אישור של מהנדס מבנים. אם המצללה לא עומדת בתנאים אלה, יש לקבל היתר בנייה לפני הקמתה. אני עושה עריכה להודעה הקודמת שלי.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן