Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרצלציה מול הסכם שיתוף

#33273

Re: פרצלציה מול הסכם שיתוף

שלום ההבדל בא לידי ביטוי במהות הזכות הקניינית. הסכם שיתוף, כשמו הוא, מקנה לך זכות המהווה חלק יחסי מהזכויות בחלקה כולה. לעומת זאת, לאחר פרצלציה, הינך בעל זכויות במגרש באופן ישיר. העלויות- הכנת תכנית בסמכות ועדה מקומית- כדאי לקבל הצעות ממספר אדריכלים, לא מדובר בסכומי כסף משמעותיים. עלות אפשרית נוספת הינה היטל השבחה וזאת רק במידה שכתוצאה מההליך עלה שווים של המקרקעין. קח בחשבון שבמידה ומדובר באדמת מנהל- כדאי לברר טרם העסקה את דמי ההסכמה לכל מהלך שהוא.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן