Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קביעת מפלס 0.00

#33770
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: קביעת מפלס 0.00

מפלס ה 0.00 נקבע בד"כ בתכנית הבינוי הצמודה לתשריט התב"ע. המפלסים נקבעים ע"י האדריכל אשר תיכנן את השכונה, מתוך כוונה ליצור הרמוניה בין הבתים לבין שכניהם, וכלפי הרחוב. ניתן לעיין בתכנית זו בוועדה המקומית. במקומות מסויימים (בעיקר בשכונות וותיקות) אין קביעה כזו. במקרה זה הדבר נתון לשיקול דעתו של מהנדס הוועדה, כאשר הנוהג הוא לא לאשר מפלס הגבוה ביותר מ 120 ס"מ כלפי הרחוב, גם אם יש מרתף חצי מואר.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן