Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קווי בניין מחזית ומהעורף

#34986
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: קווי בניין מחזית ומהעורף

שלום, קווי הבניין המדוייקים נקבעים בתשריט הנמצא במשרדי הוועדה המקומית, וכן בדף המידע שהוועדה הנפיקה ובהיתר הבניה. אם אין לך את המסמכים גש לוועדה המקומית בשעות קבלת הקהל. בד"כ מדובר על 5 מ' לחזית, ו- 6 מ' לאחור.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן