Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קווי בניין

#33693
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: קווי בניין

שלום רב, כל תכנית בניין עיר מהווה עולם בפני עצמה. בתקנון שבה מפורטים קווי הבניה לחזית, אחור וצד, כמו גם אחוזי בניה, גובה וכד'. לעיתים אין מצויינים קווי הבניה. במקרה זה יש להכין תכנית בינוי מקדמית ולאשרה וועדה המקומית. את כל הפרטים הללו ניתן לקבל בוועדה המקומית באזור מגורייך. ניתן לקבלם בע"פ, או בדף מידע רשמי אשר עלותו כיום 165 ש"ח, לערך.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן