Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קיזוז אגרות להיתר בנייה

#33231
-3968
משתתף

Re: קיזוז אגרות להיתר בנייה

תודה רבה על תשובתך. אם הייתי יודעת על מה בדיוק התשלום הזה – היה קל יותר להדיין ולשכנע, בעיקר מפני שלא מצאתי סעיף  בחוק, בעניין תשלום על היתר בניה במקרה של הריסה ובניה. בינתיים אנחנו בודקים מול המועצה באיזו דרך ניתן לקזז, אם בכלל.


דילוג לתוכן