Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קיר תמך הגובל עם שטח ציבורי

#36925
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: קיר תמך הגובל עם שטח ציבורי

שלום, בעיקרון אין חוק בנושא. ההגיון אומר שהקיר ייבנה ע"י המגרש הגבוה יותר מהסיבות הבאות: 1. מונע גלישת הקרקע (באחריות המגרש הגבוה) 2. מונע נפילה של אנשים (קיר התמך יהיה עם מעקה תקני). עם זאת, פסיקת בית המשפט היא לא קבועה, ומסתמכת על כל מקרה לגופו. להלן ציטוט ממאמרו של עו"ד שחל בפורטל "בית משותף": מי נושא בעלויות ההקמה של הקיר התומך המוקם בין שני מגרשים צמודים זה לזה? בת"א 1274/04 דמארי נ' אקוע נאלצו התובעים, מטעמי בטיחות (סכנת גלישת אדמה לתוך המגרש), לבנות על חשבונם קיר תומך בגבול שבין המגרש שלהם לבין מגרש הנתבעים, ולאחר מכן הגישו תביעה להשבת חלק מההוצאות שהיו כרוכות בכך, וזאת מפני שהנתבעים היו בדעה כי הם אינם צריכים להשתתף בהוצאות. בית המשפט ראה בקיר אלמנט חיוני, אם כי לא הכרחי, בהיות שני המגרשים הצמודים בבחינת "מחוברים שבמיצר", בהתאם לסעיף 49 בחוק. נפסק לפיכך, כי כל צד יממן את עלות הקמתו של הקיר התומך בשיעור של 50%. יובהר כי אין בהכרח להסיק מפסק דין זה שבכל מקרה של צורך בקיר תומך או גדר בגבול שבין שני מגרשים סמוכים – תחול הוצאת ההקמה שווה בשווה בין הצדדים. יש ומלוא העלות תחול על הצד המעונין, כל עוד הצד השני לא עושה שימוש בקיר התומך. רק כאשר הקיר התומך עונה על התנאי כאמור, ויוצר בתווך "מחוברים שבמיצר" – יהא ראוי לכפות על שני הצדדים השתתפות בבנייתו.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן