Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: רוחב מדרגות חירום חיצוניות

#36078
dilakeno
משתתף

Re: רוחב מדרגות חירום חיצוניות

תודה רבה על התגובה המהירה! אני רואה שקובץ התקנות שהפנית אותי אליו הינו למעשה תיקון של תקנות תכנון ובניה משנת 2008. האם אתה יודע מה היתה הדרישה לרוחב מדרגות לפני התיקון ב-2008? למשל בשנת 2005? שאלה נוספת: נניח ויש בניין גבוה שנבנה בשנות ה-70 והרוחב מדרגות בו פחות מ-1.1 . האם יכולים לבוא כעת בדרישה להרחיב את המדרגות?


דילוג לתוכן