Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: רישום טאבו

#34725

Re: רישום טאבו

שלום מומלץ לפנות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ולבקש לקבל מידע תכנוני. יש לבחון האם קיימות זכויות בנייה ליח"ד נוספת לפי התכנית החלה על המקרקעין. במידה שישנן, ניתן להגיש בקשה להיתר הכוללת יח"ד נפרדת ואז ניתן יהיה לרשום אותה בטאבו על-שמכם.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן