Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: רכישת דירה כ 6 חדרים ובפועל 5 ומחסן

#35326

Re: רכישת דירה כ 6 חדרים ובפועל 5 ומחסן

שלום חשוב מאוד לבחון את יתר סעיפי החוזה ולבחון האם צויין שטח המבנה?  האם שטח זה תואם את היתר הבנייה? האם המוכרים הצהירו שהבנייה הינה בהיתר? יש לבחון האם היה כאן תום לב של המוכרים או נסיון להטעות. הואיל וזה מחייב בדיקה פרטנית, אין פתרון כללי שניתן להציע בפורום. מומלץ מאוד לפנות לעו"ד הבקיא בתחום.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן