Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: שחזור מבנה

#34723

Re: שחזור מבנה

מרב שלום הריסתו של בניין והקמתו מחדש מחויבת בקבלת היתר בנייה. טרם הגשת בקשה להיתר מומלץ להגיש בקשה לקבלת מידע על מנת לדעת  אם קיימות זכויות בניה להקמת מבנה חדש, לאיזה יעוד ובאיזה היקף שטחים.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן