Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: שינוי היתר בניה

#35522
sharond
משתתף

Re: שינוי היתר בניה

שלום רב, ותודה על תשובתך ציינת את נושא תוספת עלות אגרות בניה מופחתות על המרתף כאזור שירות. 1.      האם יש הגבלות גובה או הגבלות אחרות, להגדרת אזור זה כאזור שירות הן בתשלומי ארנונה והן לתוספת אגרות בניה? 2.      במידה ותבוצע חצר אנגלית למרתףהגבהת מרתף ליצירת חלונות, האם יש השלכה בהגדרת איזור זה? 3.      כמה שמן להערכתך עשוי לקחת תהליך הגשת היתר חדש כגון זה, מתוך הנחה ששלב האדריכל הסתיים והוגשה בקשה לעירייה (אשמח אם תוכל להתייחס לנושא אישור עקרוני והאם ניתן להתחיל בניה כאשר מקבלים אישור עקרוני)? תודה מראש  שרון


דילוג לתוכן