Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תוכנית בינוי

#34489
grass
משתתף

Re: תוכנית בינוי

ארז שלום, בנושא תכנית בינוי ומפלסים מתוכננים, אשמח לקבל את דעתך על סוגייה של חריגה מהמפלס המתוכנן. המבנה (בית פרטי) נמצא במפלס 0.00, המרפסת (בחלקה בלבד) נמצאת ב0.00 תלוייה מעל מפלס תחתון המתוכנן -3.00. ז"א בתכנית המרפסת בולטת מעל המפלס המתוכנן כ 3.00- , בחתך ו/או חזית המפלס הנמוך (רק בתכנית בינוי) הוא ללא שימוש "באוויר", אין בכוונת הדייר לבנות או לעשות בו שימוש כלשהו. האם ניתן לדחות את הבקשה בגלל הבליטה ב"אוויר" בטענה לחריגה מהפלס המתוכנן?. תודה


דילוג לתוכן