Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תוכנית בינוי

#34491
-3752
משתתף

Re: תוכנית בינוי

תודה על התשובה  אבל אני רוצה להוסיף שאלה כזאת — במידה ותוכנית הבינוי נתקלת  בהתנגדות השותפים לחלקה  או מהנדסת המועצה המקומית  למרות החלטות ועדת העירעורים  שקובעת את מספר היחידות  ומיקומן בשטח  מי הוא המחליט על דחיית או קבלת תוכנית הבינוי  ? באיזה פורום ? האם  אני יכול להגן על התוכנית  בפורום המחליט ?


דילוג לתוכן