Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תוספת בניה מול ממ"ד

#33467
sagi
משתתף

Re: תוספת בניה מול ממ"ד

לא מומלץ שחלון הממ"ד יפנה לתוך הבית ממספר סיבות: החלון משמש כדרך מילוט נוספת בזמן חירום. הממ"ד במקרים רבים משמש כחדר נוסף בבית, מי רוצה לגור בחדר שחלונו פונה לתוך הבית? איזה מין תחושה תהיה לאדם שגר שם, אני יכול להגיד לך בטוח תחושה לא נעימה בכלל. כמו כן אם חלון הממ"ד הוא צירי אזיי תהיה הפרעה ל "חדר" השני . מבחינת פיקוד העורף זה נכון שהתקנה אינה מחייבת חלון חיצוני אבל !    למהנדס פיקוד העורף יש את הסמכות לקבוע כי לא ינתן אישור לחלון פנימי .


דילוג לתוכן